Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-426-2016, Kvävebehov hos olika maltkornsorter., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Artikel i Skåneförsökens försöksrapport 2016
  Försök till L7-426-2016: F örsöksnummer: M-519-2016, ADB 152829, skörd 2016
Försöksvärd: Kristofer Hansson , Nyboholm , 244 94 Furulund
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd och gödsling: 14/4.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Försök till L7-426-2016: F örsöksnummer: LA-11-2016, ADB 152830, skörd 2016
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2015-04-15
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L7-426-2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan