Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: OS3-184-2016, N-stegar i vårraps., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till OS3-184-2016: F örsöksnummer: M-527-2016, ADB 03U131, skörd 2016
Försöksvärd: HS Skåne , Borgeby gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd och gödsling 20/4.
  Fältkort Fältkort med karta.
<< SLUT OS3-184-2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan