Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L3-2300-2016, Kväveform och strategi i höstvete., med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Artikel i Skåneförsökens försöksrapport 2016
  Försök till L3-2300-2016: F örsöksnummer: M-523-2016, ADB 03U113, skörd 2016
Försöksvärd: Anders Johnsson , Johnsgården Jordbruks AB , Fjelievägen 116, 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Försöket utlagt och skotträknat 22/3.
  Fältkort Fältkort med ny rutfördelning.
  Försök till L3-2300-2016: F örsöksnummer: LB-205-2016, ADB 03U114, skörd 2016
Försöksvärd: Per-Erik Månsson , Sandbyvägen 78, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Grundgödsling: 2015-09-16
Sådd: 2015-09-19
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L3-2300-2016: F örsöksnummer: LC-405-2016, ADB 03U115, skörd 2016
Försöksvärd: Emil Hjalmarsson , Timotejvägen 8, 269 74 Västra Karup
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd: 2015-09-29
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L3-2300-2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan