Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: OS7-025-2016, Höstraps. Sortförsök resistent mot klumprotsjuka., med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Artikel i Skåneförsökens försöksrapport 2016
  Försök till OS7-025-2016: F örsöksnummer: MB-302-2015, ADB 07A910, skörd 2016
Försöksvärd: Stig Larsson , Stensnäs gård 92 , 253 42 Vallåkra
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 20/8.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkortmed rutfördelning 4 rader.
  Försök till OS7-025-2016: F örsöksnummer: MB-308-2015, ADB 07A911, skörd 2016
Försöksvärd: Jeppa Olanders , Hemmesdyngevägen 158 , 231 99 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 23/8.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Försök till OS7-025-2016: F örsöksnummer: LB-249-2015, ADB 07A909, skörd 2016
Försöksvärd: Thomas Persson , Nöbbelöv 61, 272 92 Simrishamn
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2015-08-23
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT OS7-025-2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan