Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L9-1050-2016, Strategi mot Septoria tritici., med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Artikel i Skåneförsökens försöksrapport 2016
  Försök till L9-1050-2016: F örsöksnummer: M-556-2016, ADB 152851, skörd 2016
Försöksvärd: Nils Gustav Nilsson , Planagården 219 , 254 70 Kattarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort med karta.
  Försök till L9-1050-2016: F örsöksnummer: M-557-2016, ADB 152852, skörd 2016
Försöksvärd: Martin Pålsson , Bodarpsvägen 134-0 , 231 23 Trelleborg
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort med karta.
  Försök till L9-1050-2016: F örsöksnummer: LB-229-2016, ADB 152853, skörd 2016
Försöksvärd: Tosterup AB , 273 91 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sprutat led 3-14 DC 37-39: 2016-05-26
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L9-1050-2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan