Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-2424.2016, Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L5-2424.2016: F örsöksnummer: LA-69-2015, ADB 05B373, skörd 2016
Försöksvärd: Helgegården , Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Behandling 1 enligt plan: 2015-11-26
Behandling 2 enligt plan: 2016-05-03 OBS led 2 block III (ruta 25) dubbelsprutad
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L5-2424.2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan