Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: SFO-926-2016, Kvävegödsling i timotej., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till SFO-926-2016: F örsöksnummer: MA-352-2015, ADB 03U091, skörd 2016
Försöksvärd: Daniel Ohlsson , Ljusekullen, Öslöv 343, , 241 92 Eslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Försöket vårutlagt-gödslat av lantbrukaren på hösten. Tidig vårgödsling utförd 4/4.
  Fältkort Fältkort med nya koordinater/ny karta.
<< SLUT SFO-926-2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan