Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-1010.2016, Sortanpassad kvävegödsling till Absolut vete, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Artikel i Skåneförsökens försöksrapport 2016
  Försök till L7-1010.2016: F örsöksnummer: LB-250-2015, ADB 152801, skörd 2016
Försöksvärd: Bollerups lantbruksinstitut , 273 94 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2015-09-28
Behandling 1 enligt plan: 2016-05-02
Behandling 2 enligt plan: 2016-05-26
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L7-1010.2016: F örsöksnummer: M-315-2015, ADB 152800, skörd 2016
Försöksvärd: Stora Markie Drifts AB , Stora Markie , 231 73 Anderslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 5/10.
  Fältkort Fältkort med karta.
<< SLUT L7-1010.2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan