Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: R2-9400-2016, Skördegap i höstvete, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R2-9400-2016: F örsöksnummer: M-319-2015, ADB 02U093, skörd 2016
Försöksvärd: Krageholms Drift AB , Krageholmsvägen 292 , 271 96 Ystad
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för höstgödsling: 3/11.
Gödslat enligt plan 2:or 4/5 DC30-31.
Gödslat enligt plan 2:or 1/6 DC55.
Grödprovtagning utförd 12/5 samt 2/6.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörd + graderingar mm
  Övrigt Basdata
  Övrigt Skördeanalyser
  Övrigt Jordanalyser
<< SLUT R2-9400-2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan