Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-0130-2016, Höstvete. Såtidpunktxsvampbehandlingxsort., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Artikel i Skåneförsökens försöksrapport 2016
  Försök till L7-0130-2016: F örsöksnummer: MA-330-2015, ADB 07BM61, skörd 2016
Försöksvärd: Alnarps Egendom , Box 68 , 230 53 Alnarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: I=21/9, II=16/10.
  Fältkort Fältkort:
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT L7-0130-2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan