Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L13-860-2016, Bekämpning av blygrå rapsvivel., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Artikel i Skåneförsökens försöksrapport 2016
  Försök till L13-860-2016: F örsöksnummer: M-587-2016, ADB 152917, skörd 2016
Försöksvärd: Bengt Olsson , Skärtorp 110 , 241 92 Eslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för första behandling: 13/5.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Övrigt Sprutjournal.
  Försök till L13-860-2016: F örsöksnummer: LA-41-2016, ADB 152916, skörd 2016
Försöksvärd: Ulf Börjesson , Allebodav. 123-12, 296 91 Åhus
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Behandling 1 enligt plan: 2016-05-13 led 2,3,5,7,9
Behandling 2 enligt plan: 2016-05-19 led 4, 6, 8
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L13-860-2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan