Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L2-4048-3.2016, Reducerad jordbearbetning, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Artikel i Skåneförsökens försöksrapport 2016
  Försök till L2-4048-3.2016: F örsöksnummer: LB-248-1994.2016, ADB 02U063, skörd 2016
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandby Gård 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2016-09-21
Försökbehandling enligt plan: 2015-10-21
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L2-4048-3.2016: F örsöksnummer: M-320-1994-2016, ADB 02U062, skörd 2016
Försöksvärd: HS Skåne , Borgeby gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 1/9.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L2-4048-3.2016: F örsöksnummer: 404-2003, ADB 02U061, skörd 2016
Försöksvärd: Nils Gustav Nilsson , Planagården 219 , 254 70 Kattarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Försöket plöjt och höstharvat 2015.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L2-4048-3.2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan