Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-201.2016, Höstråg. Sort * behandling, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Artikel i Skåneförsökens försöksrapport 2016
  Försök till L7-201.2016: F örsöksnummer: LA-65-2015, ADB 07BL98, skörd 2016
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2015-09-14
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Försök till L7-201.2016: F örsöksnummer: MB-316-2015, ADB 07BL99, skörd 2016
Försöksvärd: Fredrik Sassner , Sassarp , 241 61 Löberöd
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 14/9.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT L7-201.2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan