Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L9-1051-2016, Strategi mot Septoria tritici., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Artikel i Skåneförsökens försöksrapport 2016
  Försök till L9-1051-2016: F örsöksnummer: M-545-2016, ADB 152844, skörd 2016
Försöksvärd: Johan Hanssson , Höjalundsvägen 22-0 , 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första behandlingen utförd 6/5.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Försök till L9-1051-2016: F örsöksnummer: M-546-2016, ADB 152845, skörd 2016
Försöksvärd: Daniel Ohlsson , Ljusekullen, Öslöv 343, , 241 92 Eslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första behandlingen utförd 18/5.
Andra behandlingen utförd 26/5.
  Fältkort Fältkort med karta.
<< SLUT L9-1051-2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan