Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-400-2016, Örtogräs i vårkorn, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Artikel i Skåneförsökens försöksrapport 2016
  Försök till L5-400-2016: F örsöksnummer: LB-204-2016, ADB 05B393, skörd 2016
Försöksvärd: Ola Cristiansson , Västergård, 276 55 Hammenhög
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sprutat led 2-9: 2016-05-13
Sprutat led 10-11:2016-05-20
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L5-400-2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan