Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: OS7-021-2016, Höstraps. Sort*Behandling, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Artikel i Skåneförsökens försöksrapport 2016
  Försök till OS7-021-2016: F örsöksnummer: OS7-021-2016, ADB 07A894, skörd 2016
Försöksvärd: Ebbe Persson , Egonsborg, Tågarpsvägen 143 , 231 93 Trelleborg
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 29/8.
  Fältkort Fältkort.
  Försöksplan Rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till OS7-021-2016: F örsöksnummer: LB-246-2015, ADB 07A892, skörd 2016
Försöksvärd: Birger Bernhoff , Gärsnäs gård, 272 96 Gärsnäs
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2015-08-19
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT OS7-021-2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan