Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L9-4040-2016, Effekt och förändring hos fungicider i vårkorn., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Artikel i Skåneförsökens försöksrapport 2016
  Försök till L9-4040-2016: F örsöksnummer: M-581-2016, ADB 152898, skörd 2016
Försöksvärd: Thomas Billing , Hammarlövs byaväg 264 , 231 94 Trelleborg
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Svampbehandlat enligt plan DC37 den 31/5.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Försök till L9-4040-2016: F örsöksnummer: M-582-2016, ADB 152899, skörd 2016
Försöksvärd: Nils-Olof Ahlgren , Brönnestad , Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort med ändrad rutfördelning samt karta.
  Övrigt Sprutjournal.
<< SLUT L9-4040-2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan