Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: OS7-027-2016, Höstraps. Sort*Behandling, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Artikel i Skåneförsökens försöksrapport 2016
  Försök till OS7-027-2016: F örsöksnummer: MB-303-2015, ADB 07A903, skörd 2016
Försöksvärd: Ulf Andersson , Jordholmsvägen 120 , 235 91 Vellinge
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 26/8.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Försök till OS7-027-2016: F örsöksnummer: LB-247-2015, ADB 07A901, skörd 2016
Försöksvärd: Bollerups lantbruksinstitut , 273 94 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2015-08-17
Sprutat block 2, 3: 2016-05-13
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT OS7-027-2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan