Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L9-4510-2016, Svampbekämpning i höstkorn., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Artikel i Skåneförsökens försöksrapport 2016
  Försök till L9-4510-2016: F örsöksnummer: M-543-2016, ADB 152848, skörd 2016
Försöksvärd: Lars-Gustav Linde , Flängevadsvägen 20 , 233 75 Klågerup
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Försöksbehandling enligt plan: 4/5.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Försök till L9-4510-2016: F örsöksnummer: M-544-2016, ADB 152849, skörd 2016
Försöksvärd: Jan-Elof Osson , Stenestadsvägen 218 , 267 72 Billesholm
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första beh. utförd 3/5.
Andra beh. utförd 10/5.
Tredje beh. utförd 24/5.
  Fältkort Fältkort med karta.
<< SLUT L9-4510-2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan