Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L9-1027-2016, Olika preparats effekt mot gulrost i höstvete., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L9-1027-2016: F örsöksnummer: M-563-2016, ADB 152867, skörd 2016
Försöksvärd: Axel Gyllenkrok , Björnstorp Slott , 247 98 Genarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort med karta.
<< SLUT L9-1027-2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan