Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: R7-7112-2016, Matpotatis,Ekologisk odling., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R7-7112-2016: F örsöksnummer: M-533-2016, ADB 07A918, skörd 2016
Försöksvärd: Skarhults gods AB , Joakim Andersson , 241 93 Eslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sättning: 12/5.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Försök till R7-7112-2016: F örsöksnummer: LA-19-2016, ADB 07A917, skörd 2016
Försöksvärd: Önnestadsgymnasiet , Skolgatan 37, Önnestad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2016-04-25
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT R7-7112-2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan