Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-613-2016, Åkerbönor sort * behandling, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Artikel i Skåneförsökens försöksrapport 2016
  Försök till L7-613-2016: F örsöksnummer: LC-401-2016, ADB 07C574, skörd 2016
Försöksvärd: Bengt Michaelsson , Härningevägen 173
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd: 2016-04-20
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L7-613-2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan