Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-171-2016, Sortjämförelse av olika utsädesmängder i vårkorn., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Artikel i Skåneförsökens försöksrapport 2016
  Försök till L7-171-2016: F örsöksnummer: M-524-2016, ADB 152836, skörd 2016
Försöksvärd: Leif Bengtsson , Alnarps Egendom , Box 68, 230 53 Alnarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 14/4.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Försök till L7-171-2016: F örsöksnummer: LB-207-2016, ADB 152835, skörd 2016
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandby Gård 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sått: 2016-04-15
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L7-171-2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan