Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L9-8450-2016, Svampbekämpning i höstrapsens blomning, inverkan på skördetidpunkt och avkastning., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Artikel i Skåneförsökens försöksrapport 2016
  Försök till L9-8450-2016: F örsöksnummer: M-569-2016, ADB 152840, skörd 2016
Försöksvärd: HS Skåne , Borgeby gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Behandlat enligt plan: 13/5.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Försök till L9-8450-2016: F örsöksnummer: LB-222-2016, ADB 152841, skörd 2016
Försöksvärd: Hushållningssällskapet Skåne , Sandby Gård 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2015-08-25
Gödslat: 2015-08-24, 2016-03-10, 2016-04-07
Ogräsbekämpning: 2015-09-09
Övriga Behandlingar: 2015-10-02, sprutat led 2-7 den 19 maj.
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L9-8450-2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan