Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L3-0010-2016, Växtföljd och skörderester., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L3-0010-2016: F örsöksnummer: M-591-1951-2016, ADB 03U027, skörd 2016
Försöksvärd: Peter Bager , Petersborg , 218 75 Tygelsjö
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort med karta.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L3-0010-2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan