Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-1014B-2016, Sort, såtid och utsädesmängd i höstvete., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L7-1014B-2016: F örsöksnummer: M-318-2015, ADB 152799, skörd 2016
Försöksvärd: Nils Gustav Nilsson , Planagården 219 , 254 70 Kattarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådatum:1.=31/8, 2.=14/9, 3.=30/9, 4.=14/10.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Övrigt Jordanalys
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-1014B-2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan