Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-150A-2016, Kvävebehov hos olika höstvetesorter., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L7-150A-2016: F örsöksnummer: M-343-2015, ADB 152814, skörd 2016
Försöksvärd: HS Skåne , Borgeby gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 7/10.
  Fältkort Nytt fältkort-ändrade N-givor, Moddusbeh.
  Försök till L7-150A-2016: F örsöksnummer: M-344-2015, ADB 152815, skörd 2016
Försöksvärd: Jordberga Gods AB , Jordberga , 231 99 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 6/10.
  Fältkort Nytt fältkort -ändrade N-givor, Moddusbeh.
<< SLUT L7-150A-2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan