Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-1050-2016, Stråförkortning i höstvete., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Artikel i Skåneförsökens försöksrapport 2016
  Försök till L5-1050-2016: F örsöksnummer: M-539-2016, ADB hc0845, skörd 2016
Försöksvärd: Ingmar Nilsson , Gustavshill, Ö.Odarslöv 231 , 225 92 Lund
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Behandlat enl. plan: 25/4.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-1050-2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan