Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-2428-2016, Rajgräs och örtogräs i höstvete, höst och vår., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L5-2428-2016: F örsöksnummer: M-338-2015, ADB 05B379, skörd 2016
Försöksvärd: Trolleholms Gods AB , Trolleholm 1715 , 268 90 Svalöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för första behandling: 21/10.
Försöket kasserat p.g.a för liten rajgräsförekomst 3/5 OS.
  Fältkort Fältkort-Försöket kasserat p.g.a för liten rajgräsförekomst.
<< SLUT L5-2428-2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan