Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-0501A-2016, Havre. Sort*behandling, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Artikel i Skåneförsökens försöksrapport 2016
  Försök till L7-0501A-2016: F örsöksnummer: MA-504-2016, ADB 07C557, skörd 2016
Försöksvärd: Erland Nilsson , Tirupsgården 2620 , 268 90 Svalöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 11/4.
  Fältkort Fältkort med karta.
<< SLUT L7-0501A-2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan