Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-8010-2016, Ogräsbekämpning i höstraps, plogfritt, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Artikel i Skåneförsökens försöksrapport 2016
  Försök till L5-8010-2016: F örsöksnummer: M-304-2015, ADB 05B369, skörd 2016
Försöksvärd: Lundaslättens Drift AB , Kristian Nilsson , St. Råby byaväg 60, 224 78 Lund
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första beh. 28/8.
Andra beh. 10/9.
Tredje beh. 21/9.
Hela försöket 0,4 Select + 0,4 Renol 23/9.
Fjärde beh. 5/11.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Fältkort Fältkort med vårbehandlingar uppdaterade.
  Försök till L5-8010-2016: F örsöksnummer: LB-245-2015, ADB 05B367, skörd 2016
Försöksvärd: Bollerups lantbruksinstitut , 273 94 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd:2015-08-19
Behandling 1 enligt plan: 2015-08-20
Behandling 2 enligt plan: 2015-09-03
Behandling 3 enligt plan: 2015-09-09
Behandling 4 enligt plan: 2015-11-04
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L5-8010-2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan