Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: LS3-90112016, Ettårigt systemförsök med höstvete, med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Artikel i Skåneförsökens försöksrapport 2016
  Försök till LS3-90112016: F örsöksnummer: LA-70-2015, ADB 152806, skörd 2016
Försöksvärd: Råbelövs Gods , Råbelövs Allé 102, 291 94 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Behandling enligt plan: 2015-11-26, 2015-05-10, 2015-25 samt 2016-06-07
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till LS3-90112016: F örsöksnummer: M-341-2015, ADB 152808, skörd 2016
Försöksvärd: Lennart Larsson , Linelunds gård , 231 70 Anderslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 28/9.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Försök till LS3-90112016: F örsöksnummer: M-342-2015, ADB 152809, skörd 2016
Försöksvärd: Johan Wadborg , Hällebovägen 119 , 261 91 Landskrona
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 2/10.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Försök till LS3-90112016: F örsöksnummer: LB-270-2015, ADB 152807, skörd 2016
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandby Gård 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2015-09-28
Ogräsbekämpning: 2015-10-21
Sprutat A3, B3 stadium 32:2016-05-18
Sprutat led 2,3: 2016-05-27
Sprutat A2-A4, B2-B4 DC 57: 2016-06-09
Sprutat 0,4 SumiAlpa hela försöket: 2016-06-09
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT LS3-90112016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan