Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: R1-143M-2016, Strukturkalkning., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R1-143M-2016: F örsöksnummer: 538-1999, ADB 01A182, skörd 2016
Försöksvärd: Nordic Sugar, Agricenter Sverige , Ädelholm , 241 93 Eslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Uppdaterat fältkort med karta.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörd samt analyser 2016-09-13
  Fältkort Slutgiltigt fältkort
  Försök till R1-143M-2016: F örsöksnummer: M-722-2001, ADB 01A181, skörd 2016
Försöksvärd: Nils Gustav Nilsson , Planagården 219 , 254 70 Kattarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Plöjt och höstharvat 2015.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Uppdaterat fältkort med karta.
<< SLUT R1-143M-2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan