Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-450-2016, Vårkorn*sort*såtidpunkt för bekämpning av renkavle., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Artikel i Skåneförsökens försöksrapport 2016
  Försök till L5-450-2016: F örsöksnummer: M-516-2016, ADB HM1624, skörd 2016
Försöksvärd: Yngve Olsson , Kongsmarken 170 , 245 91 Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första såtid: 12/4.
Andra såtid 22/4.
Såtid I behandlat med 1.0 Event Super enl. plan 25/5.
Såtid 2 behandlat med 1,0 Event Super enl.plan 2/6.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Övrigt Såjournal såtid 1.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Såjournal,såtid 2 utförd 22/4.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Planträkning utförd 19/5.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Gradering, skörd samt analyser 2016-09-19
  Försök till L5-450-2016: F örsöksnummer: LC-403-2016, ADB HL4501, skörd 2016
Försöksvärd: Hans Gunnarsson , Kattarps Boställe, 254 70 Kattarp
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd: 2016-04-22
Behandling 1 enligt plan samt planträkning: 2016-05-23
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L5-450-2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan