Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-2450.2016, Renkavle och örtogräs i höstvete, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Artikel i Skåneförsökens försöksrapport 2016
  Försök till L5-2450.2016: F örsöksnummer: LC-411-2015, ADB 05B382, skörd 2016
Försöksvärd: Jan Arvidsson , Häljarpsv. 72, 265 90 Åstorp
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L5-2450.2016: F örsöksnummer: LC-410-2015, ADB 05B381, skörd 2016
Försöksvärd: Nils-Olof Bergholtz , Ängaeltoftav. 80, 262 91 ÄNGELHOLM
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L5-2450.2016: F örsöksnummer: M-339-2015, ADB 05B383, skörd 2016
Försöksvärd: Per-Olof Lindgren , Lilla Marieholm , 233 93 Svedala
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för första behandlingen: 26/10.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
  Fältkort Försöket Kasserat p.g.a. gles gröda-låg ogräsförekomst.
<< SLUT L5-2450.2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan