Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L3-2302-2016, Kvävestrategier i maltkorn., med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Artikel i Skåneförsökens försöksrapport 2016
  Försök till L3-2302-2016: F örsöksnummer: M-521-2016, ADB 03U119, skörd 2016
Försöksvärd: Margareta Carlsson , Källstorpsvägen 11 , 231 99 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd och gödsling 26/3.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Övrigt Såjournal.
  Försök till L3-2302-2016: F örsöksnummer: M-522-2016, ADB 03U120, skörd 2016
Försöksvärd: Lars Håkansson , Västergård 1047 , 268 75 Tågarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd och gödsling: 13/4.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Försök till L3-2302-2016: F örsöksnummer: LA-14-2016, ADB 03U121, skörd 2016
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2016-04-12
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L3-2302-2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan