Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L9-4010b-2012, Strategi mot främst kornrost och kornets bladfläcksjuka i vårkorn i Sydsverige, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2012
  Försök till L9-4010b-2012: F örsöksnummer: LB-233-2012, ADB 152407, skörd 2012
Försöksvärd: Per-Erik Helgesson , Eriksfält, 276 40 Löderup
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Växtskydd 1: 2012-05-29
Växtskydd 2: 2012-06-11
Växtskydd 3: 2012-06-15
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L9-4010b-2012: F örsöksnummer: 604/12, ADB 152408, skörd 2012
Försöksvärd: HS Malmöhus , Borgeby gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första beh. utförd: 31/5.
Andra beh. utförd: 7/6.
Tredje beh. utförd: 19/6.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort.
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L9-4010b-2012
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan