Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: R5-1220.2013, Uthållig kontroll av gräsogräs - renkavle, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R5-1220.2013: F örsöksnummer: LC-408-2012, ADB 05B178, skörd 2013
Försöksvärd: Fredrik Hallefält , Helsingborgsvägen 272, 262 96 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Jordprov: 2012-08-14
Sådd: 2013-04-09
Gödsling enligt plan: 2013-04-09
Övrig behandling enligt plan: 2012-09-03
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till R5-1220.2013: F örsöksnummer: LC-407-2012, ADB 05B177, skörd 2013
Försöksvärd: Nils-Olof Bergholtz , Ängeltofta Gård, 262 91 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT R5-1220.2013
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan