Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-170.2013, Såtid Höstvete/Vårsäd, med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2013
  Försök till L7-170.2013: F örsöksnummer: LB-251-2012, ADB 07BK13, skörd 2013
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandby Gård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd 1: 2012-09-14
Sådd 2: 2012-10-01
Sådd 3: 2012-10-12
Sådd 4: 2012-10-31
Sådd 5: 2012-11-13
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-170.2013: F örsöksnummer: 325/12, ADB 07BK10, skörd 2013
Försöksvärd: Borgeby gård , HS Malmöhus , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första såtid:17/9.
Andra såtid: 3/10.
Tredje såtid: 18/10.
Fjärde såtid: 31/10.
Femte såtid: 16/11.
Sådd vår: 20/4
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort med ny rutfördelning.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Planttäthet hösten.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-170.2013: F örsöksnummer: 326/12, ADB 07BK11, skörd 2013
Försöksvärd: Leif Bengtsson , Alnarps Egendom , 230 53 Alnarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första såtid: 17/9.
Andra såtid: 3/10.
Tredje såtid: 18/10.
Fjärde såtid: 31/10.
Femte såtid: 16/11.
Vår:10/4
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Planttäthet hösten.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-170.2013: F örsöksnummer: 327/12, ADB 07BK12, skörd 2013
Försöksvärd: Lars Håkansson , Västergård 1047 , 268 75 Tågarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första såtid: 17/9.
Andra såtid: 2/10.
Tredje såtid: 18/10.
Fjärde såtid: 31/10.
Femte såtid: 16/11.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Planttäthet hösten.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-170.2013
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan