Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L15-1020-2013, Gulrostbekämpning i höstvete., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2013
  Försök till L15-1020-2013: F örsöksnummer: 334/12, ADB 152451, skörd 2013
Försöksvärd: Henrik Malm , Fuglie, Grönadal , 231 94 Trelleborg
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Behandling enl. plan:15/11.
Behandling enl. plan: 20/5 Dc: 32
Dc: 39, 28/5
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Övrigt Sprutjournal 2:a vårbeh. utförd 28/5, 3:e vårbeh. utförd 12/6.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1020-2013: F örsöksnummer: 335/12, ADB 152452, skörd 2013
Försöksvärd: Hans Rasmusson , Haglösa , 231 96 Trelleborg
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för höstbehandling: 15/11.
Vår: Dc:32, 20/5
Behandling enl. plan: Dc: 39 28/5
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal 2:a vårbeh. utförd 28/5, 3:e vårbeh. utförd 12/6.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-1020-2013
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan