Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: R6-5010.2013, Intensivt skördade vallar , med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R6-5010.2013: F örsöksnummer: LA-19-2010, ADB 069712, skörd 2013
Försöksvärd: Naturbruksgymnasiet , Skolgatan 37, Önnestad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Gödsling 1: 2013-04-04
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
<< SLUT R6-5010.2013
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan