Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: D3-2289-13, Optimal kvävegödsling på våren till höstraps , med 6 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till D3-2289-13: F örsöksnummer: LB-202-2013, ADB PA3304, skörd 2013
Försöksvärd: Göran Hansson , Bollerups Lantbruksinstitut , Bollerup 27394 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Gödsling 1: 2013-04-08
Gödsling 2: 2013-04-26
Grödklippning 1: 2013-03-01
Grödklippning 2: 2013-04-08
Grödklippning 3: 2013-06-14
  Försök till D3-2289-13: F örsöksnummer: LB-203-2013, ADB PA3306, skörd 2013
Försöksvärd: Per-Erik Holmgren , Gislöfs Westremark, 272 92 Simrishamn
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Gödsling 1 enligt plan: 2013-04-05
Gödsling 2 enligt plan: 2013-04-26
Grödklippning 1: 2013-03-05
Grödklippning 2: 2013-04-05
Grödklippning 3: 2013-06-13
  Försök till D3-2289-13: F örsöksnummer: LB-204-2013, ADB PA3305, skörd 2013
Försöksvärd: Birger Bernhoff , Gärsnäs gård, 272 96 Gärsnäs
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Gödsling1 enligt plan: 2013-04-09
Gödsling 2 enligt plan: 2013-04-26
Grödklippning 1: 2013-03-04
Grödklippning 2: 2013-04-09
Grödklippning 3: 2013-06-13
<< SLUT D3-2289-13
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan