Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L3-2291, Kvävestrategi till maltkorn., med 3 st. försök
Syftet med planen: Kvävestrategi till maltkorn.
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2013
  Försök till L3-2291: F örsöksnummer: M 523/13, ADB 03R098, skörd 2013
Försöksvärd: Göran Olsson , Simrisdalsvägen 411, Lovisero 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 15/4
Försöksgödsling enl plan 15/4
Försöksgödsling enl. plan: 5/6 dc: 41.
  Fältkort Nytt fältkort 04-23.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2291: F örsöksnummer: M 524/13, ADB 03R099, skörd 2013
Försöksvärd: Staffan Dromberg , St. Uppåkra 8, 245 93 Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 4/4
Försöksgödsling enl. plan 4/4
  Fältkort Fältkort nytt.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2291: F örsöksnummer: LB-220-2013, ADB 03R096, skörd 2013
Försöksvärd: Hushållningsällskapet Sandby gård , Sandby Gård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd:2013-04-25
gödslat:2013-04-25 enligt plan
Gödslat enligt plan: 2013-06-05
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L3-2291
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan