Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L3-2292, Kvävegödsling och stråförkortning i korn., med 1 st. försök
Syftet med planen: Kvävegödsling och stråförkortning i korn.
Kommentarer: OBS! Försöket är struket!
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2013
  Försök till L3-2292: F örsöksnummer: M 528/13, ADB 03R104, skörd 2013
Försöksvärd: Göran Olsson , Simrisdalsvägen 411, Lovisero, 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 15/4.
OBS! Försöket struket!
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT L3-2292
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan