Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: R7-309 2013, Fusariumtest-vårsäd, med 2 st. försök
Syftet med planen: Fusariumtest-vårsäd
Kommentarer:
  Försök till R7-309 2013: F örsöksnummer: M 539/13, ADB 07C312, skörd 2013
Försöksvärd: HS-Malmöhus , Borgeby slottsväg 11, 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 18/4
  Fältkort Nytt Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till R7-309 2013: F örsöksnummer: LA-20-2013, ADB 07C313, skörd 2013
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2013-04-18
Grundgödsling:2014-04-18
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT R7-309 2013
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan