Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L3-1030, Kvävegödsling höstvete., med 2 st. försök
Syftet med planen: Kvävegödsling höstvete.
Kommentarer:
  Försök till L3-1030: F örsöksnummer: 540/13, ADB 152486, skörd 2013
Försöksvärd: Mats Johnsson , Nyhem 5930, 268 73 Billeberga
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Grundgödsling: 62 kg N
Gödsling TP 2
  Fältkort Fältkort uppdaterat.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort-försöket avslutat.
  Mätning (gradering, skörd etc.) N-sensormätning DC55
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L3-1030
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan