Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: OS7-1-2013, Vårraps. Sortförsök., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2013
  Försök till OS7-1-2013: F örsöksnummer: MB-519-2013, ADB 07A745, skörd 2013
Försöksvärd: Mats Johnsson , Nyhem 5930 , 268 73 Billeberga
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 23/4.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) 07A745 Skörd, analys m.m.
<< SLUT OS7-1-2013
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan