Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-613.2013, Sort * behandling Åkerbönor, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2013
  Försök till L7-613.2013: F örsöksnummer: LC-401-2013, ADB 07C268, skörd 2013
Försöksvärd: Torbjörn Persson , Gånarps Ängaväg 121, 262 91 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd: 2014-04-16
Ogräsbekämpning: 2013-04-22
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-613.2013
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan