Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-2426-2013, Losta och örtogräs i höstvete. Vårbehandling., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport till Skåneförsök 2013
  Försök till L5-2426-2013: F örsöksnummer: 563-2013, ADB 05B219, skörd 2013
Försöksvärd: Kadesjö gård , Kadesjö , 274 62 Rydsgård
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Första behandlingen utförd 2/5.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort.
  Övrigt Sprutjournal.
  Övrigt Uppdaterad sprutjournal, behandlat 15/5.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-2426-2013
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan