Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: R7-7112.2013, Matpotatis Sortförsök, eo, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R7-7112.2013: F örsöksnummer: LA-34-2013, ADB 07A759, skörd 2013
Försöksvärd: Naturbruksgymnasiet , Skolgatan 37, 291 73 Önnestad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sättning: 2013-04-27
Gödsling, nötflyt: 2013-04-19
Gödsling, Kalimagnesia: 2013-04-27
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till R7-7112.2013: F örsöksnummer: LA-33-2013, ADB 07A758, skörd 2013
Försöksvärd: Torbjörn Ohlsson , Ullstorps bygata 22, 291 93 Önnestad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sättning: 2013-05-01
Gödsling 1 enligt plan: 2013-04-25
Gödsling 2 enligt plan: 2013-05-01
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT R7-7112.2013
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan